Gökhan Özkök Ney Yapım Atölyesi LogosuEnglish
You need to Upgrade your Flash Player to version 10 or newer.
Gökhan Özkök Ney Yapım Atölyesi: NİYAZİ SAYIN

NİYAZİ SAYIN


1927’de İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk ve ortaokulları Üsküdar Paşakapı’da, liseyi de Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda okudu.Askerliğini Eğitim Alayı’nda yaptığı devirde, İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na devam etti.

Okul sıralarında çeşitli spor dallarıyla ilgilendi ve dereceler aldı.Âileden gelen müzik terbiyesiyle genç yaşta mûsikîyle ilgilenmeye başladı. Okul sıralarında ağız mızıkası ve armonika çalmaya başladı. Zamanın manevi atmosferi içerisinde Câmi Mûsikîsini öğrendi.

Tanbûrî Cemil Bey’in plâkları, câmi mûsikîsi ve eski İstanbul Kültürü içerisindeki  mûsikî meclisleri Niyazî Sayın’ı bu günlere hazırladı.

1947’de Ebruzen Mustafa Düzgünman ile mûsikî meşklerine başladı. O yıllarda ney sazına ilgi duyarak Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Abdülbâkî Dede’nin oğlu Neyzen Gavsi Baykara ile çalışmalara başladı. O sıralarda Hezarfen, büyük hattat Necmeddin Okyay vâsıtasıyla, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü ve Güzel Sanatlar Akademisi resim hocalarından Halil Dikmen ile derslere başladı. On beş yıl Halil Dikmen’le çalıştı. Ayrıca hocasından resim dersleri de aldı.  Bu yıllarda Konservatuara da devam etti.
Bu arada Mustafa Düzgünman’dan ilâhî eserlerin yanısıra ebru, cilt ve fotoğrafçılığı öğrendi. Tesbih kolleksiyonu konusundaki bilgileri de ondan öğrendi. Edirnekapı’da Gâlip Usta’dan tesbih yapımını öğrendi.1954-1956 yıllarında İstanbul Radyosu’nda müzik yayınlarında görev aldı. Bu vazifedeyken radyo neşriyatlarına da iştirak ediyordu. 1956-1969 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcrâ Heyetinde vazife aldı. O devirlerde yeni kurulan İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak vazîfe aldı.

1980 yılında Amerika’da Seattle Üniversitesi’nde (University of Washington) bir yıl kadar Tanbûrî Necdet Yaşar ile Türk Mûsikîsi eğitimi verdiler.Ayrıca İngiltere, Almanya, Fransa, gibi ülkelerle konserler vererek Türk Mûsikîsi’nin tanıtımı açısından önemli hizmetlerde bulundu.

Kendi ifâdesi ile , Mustafa Düzgünman, Şeyh Hayrullah Efendi, Mızıkalı Muhiddin Efendi, Zekâî Dede’nin talebesi Kadırgalı Hüseyin Fahreddin Efendi, Hâfız Ali Efendi, Kadıköylü Vâhid Bey, Emin Ongan, Şefik Gürmeriç ve bilhassa Mesud Cemil gibi üstadlardan feyz aldı.

Yarım asra imzâsını atmış bulunan Niyâzî Sayın görevine hâlen İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak devâm etmektedir.